úterý 3. ledna 2017

pf 217

Moji milí, přeji Vám do nového roku odvahu k vnímavosti a ohleduplnosti k sobě i druhým. Mým drahým lektorkám přeji, aby se jim i nadále dařilo laskavě vést naše klienty a po každém vzletu, abychom se vždy setkali na pevné zemi. Přeji Vám vitalitu a nezlomnost. Přeji vám, aby veškerý ostych a stud, který ještě zbývá, dočista zmizel, a všechna přání se mohla uskutečnit. Přeji pevné zdraví Vám i Vašim tužbám. Srdečně Vám i Vašim rodinám a blízkým.

S láskou
Dash