pátek 13. března 2015

Contemporary dance kurzy: jaro 2015

Přihlášky na: info@dashdance.com
(V přihlašovacím e-mailu vždy uveďte jméno + telefon)

ROZPIS KURZŮ
Kurz CD I. PO 17:15 - 18:30 h
Kurz CD II. ČTV 17:00 - 18:30h
Kurz CD III. ÚT 18:45 - 20:15 h

Jarní semestr: 14.4. - 29.6.2015 (11 lekcí)

Contemporary dance I. začátečníci + mír.pokr.
Čas: pondělí 17:15 - 18:30 h
Cena: 1980,- Kč

Contemporary dance II. začátečníci + mír.pokr.
Čas: čtvrtek 17:00 - 18:30 h
Cena: 2090,- Kč

Contemporary dance III. pokročilí
Čas: úterý 18:45 - 20:15
Cena: 2090,- Kč

Místo všech kurzů: Art Factory, Lidická 22, Brno
Lektor: Dash + hosté (3 lekce)O CONTEMPORARY S DASH
Contemporary dance je velmi široký pojem a jeho pojetí vždy záleží na osobě lektora či tanečníka. Tvůrčím způsobem zkoumá a experimentuje s možnostmi těla, s hudebním materiálem, s různými kvalitami pohybu. Contemporary dance taneční projev nijak nelimituje. Mé lekce contemporary dance jsou živelné, poetické, často inspirované dynamickými projevy přírody. Jsou otevřeny naprosto všem, jsou zbaveny požadavků na věk či předešlou taneční zkušenost, začít tančit může opravdu každý a kdykoliv.

Na mých lekcích se spíše než s drilem, který vede k dokonalému pohybu a výkonu, setkáte s podporou pro váš taneční prožitek. Lekce jsou vedeny tak, aby se taneční techniky staly užitečným nástrojem k vlastní svobodné expresi. Vede k uvolnění inspiračních zdrojů v každém tanečníkovi, tanec se stává plně přítomným prožitkem, který uvolňuje, zbavuje se studu a umožňuje plně a celistvě vyjádřit vlastní emoce v osobitém pojetí.

Chci, aby můj tanec a lekce, které se mnou zažijete, byly velmi pestré a svobodné, do svých lekcí integruji vlivy rozličných tanečních stylů. Pracuji s různými technikami současného tance jako je floorwork (vztah těla a země), kontaktní improvizace (pohyb s partnerem) i improvizace samotná (pohyb vycházející z vlastních představ, imaginace), hojně na lekcích využívám práci s hlasem. V kurzech contemporary učím choreografie i různé pohybové sekvence, důležitou součástí lekce je také samostatná tvorba tanečníka při improvizaci. Propojuji contemporary s jógou, pomocí níž se tělo protáhne, zpevní, získává pružnost. Učím, jak pracovat s dechem, aby byl v tanci nápomocen, využívám také techniky relaxace a prátjáháry (koncentrace).

Tancem rozpouštíme vše, co naše tělo nepotřebuje, tancem se nám vyjevuje to, co v sobě máme odpradávna zakořeněno, co jsme dost možná zapomněli a co v sobě znovuobjevujeme. Oživujeme to, žijeme to.

Mé lekce contemporary i jógy, jsou místem, kde se spolu s ostatními tanečníky setkáte s podporou, motivací a vzájemnou inspirací.


Těším se!
Dash